++ โรงพิมพ์ที่ครบวงจรในการสร้างสรรค์งานพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย ++

โทร: 094-461-6416 อีเมล: nbbworlds@hotmail.com

สินค้า

ความหลากหลายทางด้านการผลิตของ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด

เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ไว้พิมพ์กระดาษ และสติ๊กเกอร์ ชนิดของงานจะหลากหลาย อาทิเช่น หนังสือ แผ่นพับ แค๊ตตาล็อค ใบปลิว ปฏิทิน การ์ด กล่อง บิลต่าง ๆ อีกมากมาย

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจท ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้สามารถพิมพ์ผ้าไวนิล และสติ๊กเกอร์ โดยแบ่งออกเป็นงาน ภายในและงานภายนอก สามารถผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการตกแต่งห้าร้านโดยใช้วัสดุต่าง ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม